Body building, a Gambolò “Mr. Muscle Alpha”

Gara amatoriale di body building alla piscina comunale di Gambolò