• Pavia:

Originale mostra di paramenti sacri a Gambolò